Social Icons

Followers

05 Februari 2007

KATEGORI KEAHLIAN PPSM

Keahlian Persatuan terbahagi kepada dua jenis, iaitu:-

Ahli Biasa

Mana-mana pegawai yang dilantik menjawat jawatan Pegawai Syar’iah oleh mana-mana kuasa perlantikan di Malaysia adalah layak menjadi ahli biasa dalam Pertubuhan.

Ahli Seumur Hidup

Mana-mana Pegawai Syar’iah atu ahli biasa Persatuan adalah layak untuk menjadi ahli seumur hidup dalam Pertubuhan setelah membuat permohonan sedemikian dan setelah membayar semua bayaran yang disyaratkan adalah layak menjadi ahli seumur hidup dalam Pertubuhan.

Setiap permohonan menjadi ahli hendaklah menyatakan jenis keahlian yang dipohon, dan permohonan itu hendaklah dicadang serta disokong oleh dua orang ahli dan kemudiannya mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk diluluskan. Jawatankuasa boleh mengikut budibicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya.

BAYARAN MASUK, YURAN DAN BAYARAN LAIN

Bayaran masuk dan yuran yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut:

Keahlian Yuran Masuk Yuran Tahunan
1) Ahli Biasa RM 30.00 RM 30.00
2) Ahli Seumur Hidup RM 350 (dibayar secara sekali gus) Tiada

Tiada ulasan:

 

Sample text

Anda Pengunjung ke-

Sample Text